Softwareprogramma voor experts

Cruijff wist het al “Voetbal speel je met het hoofd, want de bal is vlugger dan de benen”. Oftewel als je nadenkt loop je minder en speel je de bal. Minder vermoeiend en met een beter resultaat. Waarom spelen taxateurs, inspecteurs en consultants de on-site werkzaamheden dan nog
steeds met de spreekwoordelijke “benen”?

Iedereen die op locatie bij een klant inspecties, taxaties en audits verricht, zal gegevens inventariseren en vastleggen. Of je nu inspecteur, taxateur of consultant bent. Als je in het “veld” werkt op gebied van bijvoorbeeld brandschades, hygiëne en voedselveiligheid zal je ergens je bevindingen in moeten vastleggen.

In veel gevallen is een tablet PC, smartphone of laptop wel aanwezig om de inventarisatie in vast te leggen. De hardware is in orde maar de software om de bevindingen een goede plaats te geven ontbreekt. Met als gevolg dat de data wordt gemaild, wordt overgetypt en handmatig wordt verwerkt in een rapportage. Het gevolg: dubbele werkzaamheden, een langdurig proces, en tragere facturatie. Oftewel “veel lopen en weinig de bal spelen”.

Marktontwikkelingen voor expertise, taxatie, inspectie en consultancy


De data staat centraal. Vaak heeft een opdrachtgevers geen behoefte aan statische informatie in een rapport, maar wil hij de mogelijkheid hebben om de gegevens te gebruiken. Deze gegevens kunnen voor hem dan dienen als basis voor data-analyses of input in ERP en financiële of voedselveiligheidssystemen. De traditionele manier van werken waarbij de persoonlijke interactie en rapporten centraal staan is niet langer van deze tijd.

Onderscheiden met ICT. Als moderne organisatie is het een concurrentievoordeel als je je klanten op een snelle en moderne manier voorziet van de informatie. Iemand die met een papieren document verschijnt, oogt minder modern als iemand die met een app snel de
beoogde informatie verzamelt.

Winstgevendheid onder druk. Bij inspecties met een repeterend en periodiek karakter is het van belang dit snel en efficiënt te kunnen doen. Bij dit soort on-site inspecties is er sprake van dezelfde vragen en handelingen. Bovendien is er vaak al een historie bekend van het object of site omdat je er al eerder geweest bent. Het digitaal opvragen van de historie en het beantwoorden van dezelfde vragen kan dan natuurlijk prima geautomatiseerd worden via een webapplicatie of app. Hierdoor kun je meer doen in minder tijd.

Technologische ontwikkelingen voor expertise, taxatie, inspectie en
consultancy

Inzet van smartdevices. De smartphone maakt tegenwoordig mooiere foto’s dan menig professioneel fototoestel. En je mobiel heb je altijd bij je. De telefoon wordt dan ook steeds meer het apparaat waarmee de consultant zijn werk doet. Via een app verzamel je de gegevens op locatie, maak je foto’s, en registreer je direct je gewerkte uren op het project.

Integratie van met back-office. De op on-site bevindingen geef je door aan een back-office systeem dat de data een plaats geeft voor hergebruik van jouw gegevens. Vanuit hier kan er worden gefactureerd en gerapporteerd. Slimme Word sjablonen zorgen ervoor dat jouw ingevoerde gegevens automatisch een rapport genereren. Connectiviteit. Vanuit de centrale
applicatie waarin je de gegevens hebt vastgelegd is het vaak niet nodig een rapport te maken. De opdrachtgever krijgt via een usernaam en wachtwoord toegang tot zijn gegevens. Hiervoor worden steeds vaker een webapplicatie ingezet die geautoriseerd toegang verlenen tot projectendossiers.

Samenvattend de trends op een rij:

  • data staat centraal in plaats van rapporten;
  • gegevens moeten online voor stake-holders te raadplegen zijn;
  • kosten-efficient werken door de inzet van techologie zoals apps en smartphone;
  • Data-integratie tussen apps, back-office application en stakeholders;
  • Optimalisatie van het rapportage en facturatieproces.


BMK is zo’n 10 jaar actief in de markt voor experts en consultants. Met onze app Bizztime is het mogelijk om snel en eenvoudig je inventarisatie te maken en je uren bij te houden. In ons back-office systeem Bizztouch leg je alle gegevens vast.

Ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen. Neem dan contact met ons op!