Waarom Bizztouch facturatie?

In Bizztouch leggen we declaraties vast. Dit kunnen uren/kosten declaraties zijn van consultants, maar ook berekeningen die met de waardering van (handels)goederen te maken hebben. Bizztouch houdt rekening met alle facturatie-spelregels die voor een opdracht, project of klant gelden. Je kunt daadwerkelijk de factuur in Bizztouch maken en verzenden, of een export maken van de boekingsgegevens naar een extern administratiesysteem. Het is maar net wat je wilt.

Het Bizztouch facturatieproces

Van opdracht tot factuur

Stap 1: digitaal dossier

Maak een digitaal opdrachtdossier aan of koppel het aan een bestaand opdrachtdossier. De naam en relevante gegevens van de opdrachtgever of klant inclusief de gemaakte (tarief)afspraken leg je hierin vast.

 

Stap 2: declaratie

Maak een declaratie aan en koppel die aan het opdrachtdossier. In de declaratie kies je persoon die de werkzaamheden uitvoert en het type werkzaamheden. De juiste (tarief) afspraken voor de uitgevoerde werkzaamheden past Bizztouch nu automatisch toe. Zodra een declaratie gefactureerd is verandert de status van tijdelijk naar gefactureerd.

 

Stap 3: factureren

Selecteer de declaraties die je gefactureerd wilt hebben. Bizztouch ondersteunt hierin diverse facturatiemogelijkheden. De volgorde van de factuurregels en opmaak kun je zelf bepalen. Via een samenvoeg functie vult Bizztouch de gekozen waarden in het factuursjabloon in. Natuurlijk houden we hierbij rekening met de fiscale wet en regelgeving en zorgen we voor een niet te wijzigen factuur met een uniek factuurnummer. Bovendien slaan we de gemaakte factuur op in het digitale dossier.

Voordelen Bizztouch facturatie

Snel en correct

automatisch toepassen van prijsdifferentiatie en prijsafspraken

App

uren vastleggen via de tijdregistratie-app

Controle

Voldoet aan de fiscale wetgeving en werkt via 4-ogen-principe

Gemakkelijk

Factuursjabloon bepaalt snel en eenvoudig de opmaak

Verbeter vandaag nog uw cashflow

Neem vrijblijvend met ons contact op via dit formulier, of bel 070 - 744 0201